NIEWYGODNE DLA WŁADZY

KONFERENCJA

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje, w dniach 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”.

Po kilkuletniej przerwie, po raz piaty toruński ośrodek bibliologii zaprasza Państwa do podjęcia wspólnych interdyscyplinarnych rozważań na temat różnych przypadków ograniczania wolności słowa. Tym razem konferencja odbędzie się w nieco zmienionej formule – od bieżącego roku zrezygnowano z wprowadzania ograniczeń chronologicznych w zakresie podejmowanych zagadnień.

Intencją organizatorów jest poznanie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych ograniczeń bez względu na to, kiedy i gdzie miały miejsce. Założeniem konferencji jest podjecie dyskusji na temat funkcjonowania i znaczenia cenzury, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej. W kręgu zainteresowań organizatorów pozostają mechanizmy służące kontroli słowa, praktyczne przejawy działalności cenzury oraz skutki wprowadzonych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się prezentacja stanowisk twórców, redaktorów, wydawców i bibliotekarzy wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w kontekście druku, jak i najnowszych kanałów dystrybucji informacji.

Przykładowe zagadnienia:

 • Cenzura w okresie zaborów,
 • Ograniczanie wolności słowa w Polsce po odzyskaniu niepodległości,
 • Podstawy prawne ograniczania wolności słowa w różnych systemach politycznych,
 • Mechanizmy cenzury, jak i jej przejawy w odniesieniu do poszczególnych publikacji,
 • Cenzura instytucjonalna i pozainstytucjonalna,
 • Pozycja pisarzy w PRL, postawa polskich pisarzy emigracyjnych wobec cenzury PRL,
 • Publikacje i teksty propagandowe,
 • Akcje oczyszczania księgozbiorów różnego typu bibliotek, ingerencja w zasoby bibliotek naukowych,
 • Cenzura programów szkolnych i podręczników,
 • Przykłady ograniczania wolności słowa w prasie,
 • Tematy nieobecne, mechanizm przemilczania jako forma cenzury, autocenzura,
 • Poprawność polityczna w mediach, uzależnienie mediów od reklamodawców,
 • Zasady obecności dziennikarzy w mediach społecznościowych, ograniczenia w tym zakresie wprowadzane przez redakcje prasowe i telewizyjne
 • Kontrolowanie treści obecnych w Internecie, mowa nienawiści a wolność słowa,
 • Cenzura i usuwanie treści w mediach społecznościowych,
 • Media społecznościowe jako narzędzie propagandy, Fake news i dezinformacja w Internecie.
 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji